Kølleveransebok

Mange bønder i Nord-Østerdalen brente køl og leverte til smeltehyttene til kobberverka. Skoginspektøren anviste hva hver enkelt skulle brenne og levere, og til hvilken smeltehytte det skulle leveres. Det var i tillegg leveranse av setteved.

Det fins i våre historiske arkiver noen små, enkle skrivebøker som forteller om dette. De kalles ofte «Skougbog» eller «Skovbog». Her er et eksempel på ei slik bok, fra garden Nordmoen på Fåset.

Det vart altså innretta ei slik bok for hver enkelt leveransebonde. I denne førte skoginspektøren inn på venstre side hva den enkelte skulle produsere av køl, og hvor, og på høgre side vart det kvittert ved smeltehyttene hva som var levert.

Her er det skoginspektør Johan Georg Hummel som har begynt på ei slik bok for bonden på Nordmoen i 1769. Ut fra teksten kan det sjå ut som at ordninga med slike bøker vart innført av Hummel nettopp dette året:

Ao. 1769 er Esten Normoen
anvist at Kulle Ved Sevalie
og Knap aasen til 40 Læster
Kull, og Vilde de som an-
name Kullene tegne paa
neste Side hvor mange Læster
af ovenmelte qvantum til
hver smelte Hytte leveret er

Vi ser at det ikke er innført kvittering fra smeltehytta for kølleveransen i 1769, men det er gjort her for de to neste åra.

Skoginspektørene

Skoginspektører vart ansatt for å forhindre rovdrift på skogene i fellessirkumferensen til de to kobberverka, Røros kobberverk og Frederiks Gaves kobberverk (Folldal). De måtte dele på lønn og andre kostnader. Kobberverka leverte oppgaver over hva de trengte av køl og setteved kommende år, og skoginspektøren skulle så anvise dette og fordele oppdraga mellom bøndene.

Johan Georg Hummel var første skoginspektøren, fra 1754. Han døde i 1785, og vart etterfulgt av Nicolay Hersleb Ramm, som døde i 1830.