Frakt av garkobber til Trondheim

Kobberet fra smeltehyttene i Nord-Østerdalen vart frakta til Trondheim. Det meste av transporten foregikk om vinteren, men kobber vart også frakta på kløv sommerstid.

I ett av våre historiske arkiver, ei samling av gamle dokumenter fra garden Nordmoen på Fåset, fins en liten lapp som forteller om dette. Her er det Jon Nilsen Hugudal på Tynset som sommeren 1744 har fått oppdraget med å frakte et kløvlass med garkobber fra Strøms hytte til Trondheim:

Joen Nielsen Huchdalen haver an-
nammet ved Strøms Hytte, Som
hand igien leverer i Troenhiem
Til velEdle og Velbyrdige Hr.
Borgemæster Hans Hagerup
1 Kløv Gahr Kaaber vigtig 15 lU 2 U
        bestaaende i 13 plader.
Strømmen       Gotthelf Tax   M: Gundelach
d. 20de Junij 1744                 Jurgen Nielsen

lU er lispund (knapt 8 kg) og U er (skål)pund (knapt 0,5 kg). Kløvlasset var altså på om lag 120 kg.

Borgermester Hans Hagerup var eier av Fådalsverket, som hadde smeltehytta si på Strømmen, gjerne benevnt som Strøms hytte.