Unik folketellingsliste

I arkivet etter John Simensen Grue fins blant anna ei navneliste fra folketellinga 1825 for Os krets. Dette var ei nummerisk folketelling, så det fins bare få navnelister bevart, ofte bare med hovedpersonene navngitt. Men i lista fra Os er alle personene registrert med navn, samt alder og familiestilling/yrke.

Det var gjennomført ei folketelling i Norge i 1801, da hele landets befolkning vart telt, og det med navn, alder, og stilling for samtlige personer. Den neste folketellinga var i 1865, og flere fulgte seinere. Alle disse er såkalt nominelle, altså med navn. Innimellom disse tellingene var det hvert tiende år fra 1815 såkalt nummeriske folketellinger, altså uten navn.
     Men fra de tiårlige nummeriske folketellingene (1815-1855) fins det enkelte navnelister. Disse er ofte med navna bare på hovedpersonene i hver husstand, slik tilfellet er for eksempel med listene fra Tynset prestegjeld fra 1825. Men på denne lista fra 1825 i arkivet etter John S. Grue står samtlige personer nevnt med navn, alder og stilling. Dermed er dette ei temmelig unik folketellingsliste.

Denne folketellingslista gjelder altså Os krets. Og det er skoleholder John Simensen Grue som har ført den i pennen, med sin fine håndskrift. Her gjengis første side av folketellingslista:

Denne folketellingslista er gjengitt i sin helhet i tilknytning til registreringene i arkivet etter John Simensen Grue. Gå inn på Arkivportalen og søk opp dette arkivet og gå til arkivboks 3, mappe 20, eller følg denne linken:

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=nb-NOMA_arkiv_000000003686