Hopp til hovedinnhold

Historien til Neby

  • bortistu neby
    Bortistu Neby

Neby nevnes i skrift første gang i 1578, men bosettingen er eldre. Før Rørosbanen ble åpnet i 1877, var Neby handelssentrum. Familien Tangen drev i hundre år butikk, gjestgiveri og skjenkested på Neby, men avviklet dette i 1911. Sentrum ble som en følge av etableringen av Rørosbanen utviklet på stasjonssida. Siste forretning i drift på Neby ble lagt ned i 1975.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2