Hopp til hovedinnhold

Bjørgan prestegård

Bjørgan, Bjørnstjerne Bjørnsons fødested. Opprinnelig prestegard på Kvikne. Har ligget under Maihaugen, men overtatt av Musea i Nord-Østerdalen i 2006.

  • Bjørgan prestegård
    1/1

Bjørgan prestegård er et museum og en tidligere prestegård i Kvikne nord i Tynset kommune. Den er regnet som et kunstnerhjem ettersom forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) ble født her, og bodde her i sine første barndomsår 1832–1837.Huset ble bygget i 1780, og var i bruk som prestegård inntil 1860.

 I 1917 oppdaget Tilla Valstad at hovedbygningen skulle rives. Hun satte i gang en innsamling, med tanke på å gjøre stedet til et museum for Bjørnson, og i 1919 ble gården overlevert til staten som en gave. I 1932 ble det avduket en minnestein over Bjørnstjerne Bjørnson på Bjørgan, og i den gamle bygningen er flere ting fra Bjørnsons tid samlet.

Museet lå fram til 2006 under De Sandvigske Samlinger på Maihaugen, som også har ansvar for Aulestad. Bjørgan er nå lagt inn under Nordøsterdalsmuseet. Huset ble restaurert i 2010.Enkelte mener at den korte tiden på Bjørgan var av formende betydning for Bjørnson, og har satt sitt preg på hans Bondefortellinger. Bjørnstjerne gjestet Kvikne to ganger som voksen, i 1869 og i 1897.

Det er for tiden ikke noe tilbud om guiding på Bjørgan prestegård.

Vi har laget et KulturPunkt der du kan lese om Bjørgan. (Se under)

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2