8. Kveldskurs i engelsk i 1901

Det var et kveldskurs i engelsk i regionen i 1901. Det viser avgangsvitnesbyrdet som du ser her.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Det ser ut til at det var på Fåset dette «engelske aftenskolekursus» vart holdt. Underskriveren, og da trolig lærer på engelskkurset, synes å ha vært en B. Grimeland. Han bodde ved folketellinga 1900 på Aalborgmoen og kalles da «fortsættelsesskolelærer». Han oppgis født i 1875. På denne tida vet en at det var framhaldskolekurs i flere av kretsene i Tynset, men ofte ikke hvert år alle steder.
     Er det noen som vet mer om denne Grimeland, så si i fra. Kan det være Berthel Andreas Grimeland, kjent bl.a. fra speiderbevegelsen?
     Det kan jo synes litt uventa at det var arrangert engelskkurs i regionen i 1901. Men kanskje var det et visst behov, marked, for dette. Det var sikkert en del unge som vurderte utvandring, og som derfor ønska å skaffe seg litt engelskkunnskaper. På denne tida starta for øvrig den tredje store norske utvandringsbølga til Amerika.