Folldalsverkets hester

Da gruvedrifta kom i gang att aller først på 1900-tallet var det et stort behov for hester ved The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. Hestene vart brukt til all slags transport både inne i gruva og ellers. Etter hvert overtok elektriske lok trekkraftbehovet i gruva, og i 1915 vart første lastebilen kjøpt, og mer og mer transport etter hvert overtatt av biler. De første åra hadde Verket omkring 30 hester, men dette tallet sank etter hvert. De to siste hestene til Folldal Verk AS vart solgt i 1951.
     Ved hvert årsoppgjør vart det satt opp en balanse. I denne forbindelsen vart det blant anna utarbeidd ei oversikt over selskapets hester. Denne inneholdt gjerne både navn og alder på hver eneste hest. Her gjengis lister over The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. sine hester i 1917 og 1930. Som en ser hadde Folldalsverket i 1917 hele 28 hester, mens antallet i 1930 var nede i åtte. Og da var gjennomsnittsalderen på hestene blitt atskillig høgere. I tillegg gjengis nederst et bilde der 19 hester og 17 mann er oppstilt frammafor Verkets stallbygning. Dette bildet må være tatt et av de første åra etter at virksomheten kom i gang i 1906.