7. Røykmiler mot frosten

Langt attover i tida har det vært brukt å tenne røykmiler for å verne kornet mot nattefrosten på seinsommeren i Nord-Østerdalen. Røyken verna poteta eller kornet mot kuldegradene. Dette vart organisert av jordstyrene, bl.a. i krigsåra 1914-18, og likeså under siste krigen 1940-45. Ola Tronsmoen har skrevet om dette i en artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2012, der han også beskriver hvordan milene vart bygd opp.
     Her gjengis ei liste fra Alvdal jordstyre, datert 21. november 1947, som viser at dette vart organisert også de første åra etter krigen. I Alvdal vart det, som en ser, i hvert fall bygd 60 slike røykmiler det året.

Les mer om dette i en artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2012:
Ola Tronsmoen: Røykmiler mot nattefrost