Oppholdsbok for utenlandske statsborgere

Blant de mange som kom til Folldal for å få seg arbeid i gruveindustrien, var det mange utlendinger. Og en stor andel av disse var svensker. Noen dro videre etter kortere eller lengre tid, mens noen vart i bygda.
     Her følger et brev fra selskapet The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. til lensmannen med oppholdsbøkene til flere svensker som kom samtidig til Folldal i 1920. De fleste av disse ni vart ikke i Folldal over noe tid, og bare en har etterslekt (for øvrig farfar til museumskonsulenten som driver ordningsarbeidet i arkivet).
     Om dette med oppholdsbok skal nevnes at ordninga vart innført ved den første fremmedloven i 1901. Det var slik at utenlandske statsborgere som ville bosette seg eller søke arbeid i Norge, måtte oppsøke politiet og få ei såkalt oppholdsbok. Politiet sjekka da om vedkommende hadde papirene i orden og hadde midler til å klare seg eller utsikt til å skaffe seg arbeid. Uten ei godkjent oppholdsbok, kunne en bli utvist fra landet. (kilde: Wikipedia)