Aksjebrev i AS Røstvangen

Etter en del stridigheter vart endelig selskapet AS Røstvangen danna i 1908. Her er et aksjebrev til hovedinteressenten, svenske Nils Person.

Det kom i gang undersøkelsesdrift i Røstvangenområdet sommeren 1905. På grunn av at den svenske «malmkungen», konsul Nils Person, fikk avslag på søknaden om konsesjon i 1906, stoppa virksomheta opp att. Både ei gruppe tynsetinger og kapitalsterke folk med blant andre statsråd Gunnar Knudsen i bergverksselskapet Dovre kasta seg inn i striden om rettighetene i Røstvangenfeltet.
     Striden endte etter hvert med forlik mellom Dovre og Person, og i mars 1908 vart AS Røstvangen danna, med 50 prosent eierskap til hver av de to partene, og selskapet fikk i mai konsesjon. Dermed kom drifta i full gang, og et helt bergverkssamfunn vart bygd opp og det var liv og røre noen få år, fram til selskapet gikk «dundrende» konkurs i mars 1921.