Referat fra Foldal Copper & Sulphur sitt første møte

Det fins i arkivet, blant korrespondansen med direksjonen i London, en reprint fra avisa The Financier and Bullionist, ei dagsavis i London med vekt på finansstoff. Denne er fra 11. april 1906 og refererer fra det første ordinære møtet i selskapet, holdt dagen før.
     Avisartikkelen formidler en stor optimisme som direksjonen ga uttrykk for ovenfor aksjeeierne: Eiendommen, gruvene og rettighetene de hadde overtatt i Folldal, er mer verdifulle enn før antatt, kobberprisene er også gode, så aksjeeierne har gode utsikter når selskapet kommer i gang med eksporten.
     Ellers vart det referert til hva slags arbeid som var gjort fra selskapets dannelse og fram til dette tidspunktet. Blant anna vart nevnt de 20.000 pund som var betalt for rettighetene og eiendommene, om tømmerhogging og framkjøring av tømmer, om kjøpet av vannfallsrettighetene, og om avtale med det tyske firmaet Pohlig 13. februar om levering av taubane. Denne skulle være ferdig ved utgangen av februar 1907, men Lund trodde den ville bli ferdig ved årsskiftet. Vi vet at taubana vart prøvekjørt før jul 1906 og satt i ordinær drift aller sist i januar året etter.
     Det nevnes at Worm Lund var på plass i Folldal og leda arbeidet. Likeså står det at en av direksjonsmedlemmene, Stanley Clay, hadde vært i Folldal tidlig i mars, og fikk informasjoner fra Lund og rapporterte tilbake til styret.
     Her gjengis denne avisartikkelen fra The Financier and Bullionist fra 11. april 1906.