Tidlige forberedelser til oppstart

Selskapet The Foldal Copper & Sulpher Co. Ltd. vart danna og overtok rettighetene til gruvene i Folldal omkring månedsskiftet januar-februar 1906. Dermed starta forberedelsene til oppbygginga for fullt.
     Worm Lund var den stedlige direktøren for selskapet fram til 1931, og han leda oppbygginga. Han var før dette leder av Kjøli gruver i Ålen. Og han starta nok forberedelser allerede mens han var i Ålen. Ei mappe med tilbud i arkivet inneholder veldig mange tilbud på forskjellig utstyr som måtte anskaffes. Mappa var merka «Offerter 1906» og inneholder mange slike tilbud fra dette året, og faktisk et brev fra sist på året før.
     Her gjengis første side av et brev på hele 13 sider med tilbud på diverse utstyr til et mekanisk verksted, fra firmaet Wilh. Sonesson & Co. i København, datert 23. januar 1906. 31. januar vart det for øvrig skrevet et brev på 10 sider fra samme firmaet, med tilbud på utstyr til et snekkerverksted.
     Begge disse breva var adressert til Kjøli gruver, men som en ser her merka «Foldal». Worm Lund var altså enda ikke flytta fast til Folldal, men det skjedde nok ganske snart, for korrespondanse fra februar er adressert til Folldal.