Folldalsverkets første hestekjøp

Det var i begynnelsen av 1906 at selskapet The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. vart danna, og likeså at arbeidet i Folldal lokalt med å starte oppbygginga så smått kom i gang. Noe av det første som vart gjort var hogging og framkjøring av store mengder tømmer. Det vart sikkert leid mye arbeidskraft lokalt, og da bønder med egne hester til denne transporten, eller i hvert fall mye av den.
     Men uansett hadde Verket etter hvert behov for egne hester til sine mange transportbehov. Og allerede i februar vart de første hestene kjøpt inn. Avtalene om disse kjøpene av de tre første hestene, og regninga på dem, gjengis her. I mars vart det kjøpt ytterligere 1 hest, og i juni vart det kjøpt 6 hester. Dette ser ut til å være de første 10 hestene Verket kjøpte. Dokumentasjonen inneholder en del informasjon om hver hest, både navn, beskrivelser og priser. Alle disse første hestene vart kjøpt inn fra Trøndelag.