54: Spesialavfallslager på Tverrfjellet

Gruvedrifta på Tverrfjellet stoppa 1. april 1993. Da hadde det noen år vært arbeidd med mulig etterbruk av anlegget. Ett av prosjektene var å anlegge spesialavfallslager i gruva. Dette skulle være det sentrale mellomlageret for spesialavfall i Norge, og det var tanker om også et forbrenningsanlegg der etter hvert. Verken dette eller de andre planene vart det noe av. Det vart for øvrig brukt over 6 millioner kroner på å tilrettelegge for dette spesialavfallslageret i deler av gruva.
     Her et kart fra 1992 som viser et område i gruva som vart tilrettelagt for spesialavfallslageret.