Skråsjaktanlegget på Tverrfjellet

Undersøkelsene av forekomsten på Tverrfjellet starta med diamantboring sommeren 1957. Omkring 1960 vart det så bygd et sjaktanlegg og drevet ned ei skråsjakt. Fra denne vart det drevet (vannrette) orter.
     Her gjengis ei tegning fra 1960 av sjaktanlegget. På en kopi av denne tegninga står det påskrevet: "Oppsatt høsten 1961".

Vi tar også med et bilde av anlegget på Tverrfjellet, tatt i 1966 av fotograf Ola Nyeggen. Her ser vi sjaktanlegget til høgre, med tårnet og det toetsjes huset i tilknytning som romma sjakthus, heishus, kompressorrom, lomprom og bad, spiserom, kontor og lager. Bygningene til venstre er messe og hybelhus. Vi ser også at bygginga av det nye anlegget er påbegynt ovafor skråsjaktanlegget.

  • Nordre Geitryggen
    1/1