Lovende forekomst på Tverrfjellet

Forekomsten på Tverrfjellet var kjent allerede i 1920-åra. Folldal Verk inngikk avtale med grunneier Johan Hjerkinn og skipsreder August Musæus og overtok rettighetene til forekomsten i 1957.
     Undersøkelsene starta med diamantboring i siste del av mai 1957. Det vart konstatert malmlinser på store mektigheter – langt større enn det en hadde funnet etter omfattende undersøkelser på Grimsdalsforekomsten. Utsiktene på Tverrfjellet var så lovende at alt arbeidet som pågikk kartlegginga av Grimsdalsforekomsten temmelig umiddelbart vart stansa og folka overført til Tverrfjellet. Etter åtte års undersøkelser og undersøkelsesdrift, vart det i 1965 vedtatt utbygging for ordinær drift på Tverrfjellet.
     Her gjengis ei side fra styreprotokollen, fra møtet 12. juni 1957. Her ser en referert til skuffende resultater av undersøkelsens i Grimsdalen, men langt mer lovende resultater fra undersøkelsene som var i gang på Tverrfjellet.