Start på Tverrfjellet

En forekomst på Tverrfjellet ved Hjerkinn var kjent helt fra 1920-åra. Folldal Verk sikra seg rettighetene til forekomsten i 1957, og starta diamantboring.  Seinere vart det bygd et skråsjaktanlegg og drevet ned ei sjakt og orter fra denne for videre undersøkelser. I 1965 var forekomsten godt kartlagt, resultatene av undersøkelsene var lovende, og det vart bestemt å bygge ut.
     Da Folldal Verk begynte arbeidet på Tverrfjellet, vart det starta et nytt tegningsarkiv med nr. fra 1. De første tegningene er fra 1960. Den aller første er fundamentet for kompressoren, og her gjengis tegning nr. 3, som viser hus for kompressor og heis.