Tysk skinnbrev fra 1759

Berglegen ved Folldalsverket på 1700-tallet hadde et svennebrev fra København, skrevet på skinn, som fortsatt fins. Det er i Folldal kommunes eie, men er plassert i arkivmagasinet på Ramsmoen.

Johan Friederich Reinhardt, som navnet skrives i svennebrevet, var kirurg og berglege (feltskjær) ved Frederiks Gaves Kobberverk i Folldal sist på 1700-tallet. Han døde i 1822.
     Reinhardts svennebrev er altså et skinnbrev. Det er skrevet på tysk, og datert i København 4. mai 1759.
     Skinnbrevet var med i ei kasse med ymse jernsaker som vart solgt under auksjonen etter Folldalsverket i 1881. Tron P. Dalen kjøpte kassa, og svigersønnen Henrik Brendryen overtok skinnbrevet, som seinere vart gitt til kommunen.
     Det fins ei omsetting av skinnbrevet i Ivar A. Streitliens «Bygdebok for Folldal, bind I» (1974), s. 234f.