Taubane 1

Folldalsverket bygde taubane fra gruva i Folldal og til endestasjonen ved Rørosbana i Alvdal i 1906. Dette er den første av flere taubaner – og den lengste. Den fikk betegnelsen Taubane 1.
     Den vel 34 kilometer lange bana var verdens nest lengste da den vart bygd (ifølge artikkel av mangeårig ingeniør og seinere direktør Einar Landmark). Den starta på "utlastinga" på Verket vel 770 moh. Ved kryssinga av Grimsa var den like under 700 moh, hvorpå det bar opp over Reinslia med høgste punktet på knapt 1040 moh. Ved kryssinga av Glåma var den ned på omkring 480 moh, og endestasjonen lå på vel 500 moh. Du kan lese mer om taubana i smakebit nr. 36.
     Taubanedrifta ved Folldal Verk vart avvikla i 1969, og hele anlegget vart tatt ned temmelig fort etterpå.
     Det fins i arkivet et par profiltegninger av Taubane 1 som i tillegg til å vise profilen også inneholder mye opplysninger om taubana. Her fins informasjon om linene: fabrikat, når fornya, skjøtmuffer, trådbrudd. Og om bukkene: nummer, årstall bygd, høyde, osv. Profiltegningene er i lengdemålet 1:10.000 og i høydemålet 1:1.000, altså "sammentrengt". Likevel er dette lange papirremser på nærmere fire meter, og de er festa til og rulla opp på treruller. Begge tegningene er blåkopier, og originalene til disse fins ikke. Den ene er trolig fra 1925, mens den andre er datert 1929 og inneholder ytterligere påført informasjon noen år framover. Tegningene viser altså at de har vært brukt. Disse profiltegningene er rett og slett blant de mest fantastiske enkeltdokumentene i hele arkivet. Det fins også tilsvarende profiltegninger av et par andre av taubanestrekningene.
     Bildet her er et utsnitt av den ene profiltegninga, og vi ser taubana fra Alvdal og oppover en stubb.