Folldal sentrum 1947

Blant kartmaterialet i Folldal Verk-arkivet fins også noe som angår tomteregulering i sentrum. Dette er vel noe av det som viser at ei slik stor, sentral bedrift i et lokalsamfunn gjerne tok seg av en del oppgaver som for så vidt hører under lokaloffentlig arbeidsfelt – bedrifta var nærmest en stat i staten. Her er nok Folldal Verk ganske typisk.
     Her er utsnitt av et kart påskrevet "Kart over det område hvor bygningsloven er gjeldende i Folldal herred". Det er tegna av Marius Moseng ved Folldal Verk i 1947. Bakgrunnen er at professor Sverre Pedersen på denne tida var engasjert av Folldal kommune for å utarbeide reguleringsplaner for Folldal sentrum. Det fins også kopi av et planforslag fra Pedersens side i arkivet. Dette er opprinnelig utarbeidd i desember 1947 og revidert sommeren 1950. Det kartet som er tegna av Marius Moseng på Folldal Verk og gjengis her, er noe av Sverre Pedersens grunnlagsmateriale for det arbeidet han skulle gjøre.