Jernbaneplanene 3

Her er mer fra arkivaliene som viser de omfattende jernbaneplanene til The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd.
     Dette er et lite utsnitt av trasetegningene for Kvitdalsbana, som viser at slik den var planlagt, ville den kommet rett gjennom tunet på garden Nørdre Nistuggu Dalen!