Jernbaneplanene 2

Her er mer fra arkivaliene som viser de omfattende jernbaneplanene til The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd.
     Dette er et utsnitt fra trasetegningene av Kvitdalsbana, som viser starten fra Verket (nederst t.v.). Sørover (nedover lia) er oppover på tegninga. Stallen ses ned t.v. (hus nr. 2 fra bildekanten), og bortover i skogen (mot høgre) ses stasjonsarrangementet.