Jernbaneplanene 1

The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. arbeidde med planer for bygging av jernbane vestover. Det var tidlig tanker om jernbane helt ut til havet, da ned Drivdalen og Sunndalen til Sunndalsøra. Men etter at Dovrebana var vedtatt (1908), vart det aktuelt med sidespor fra gruvene i Folldal til denne. Det fins atskillig dokumentasjon på jernbaneplanene i form av tegninger, både av trasèer og profiler, samt bruer m.m.
     Et hovedalternativ var den såkalte Kvitdalsbanen, som skulle gå oppover Folldalen på nordsida av dalen, gjennom Kvitdalen og Gåvålia, og kobles til Dovrebana i nærheten av Grønbakken (mellom Hjerkinn og Kongvoll). Denne bana var sågar stukket ut. Den er dokumentert med omfattende trasètegninger (faktisk to komplette sett med tegninger av hele trasèen) og tilhørende profiltegninger (nærmere 300 enkelttegninger).
     Et alternativ for tilknytninga til Dovrebana, var å krysse Folla ovafor Verket/sentrum, gjennom Storlia, og koble til Dovrebana sør for Hjerkinn, i nærheten av Gautåsætra (Hagesæter). Også her fins det trasètegninger, men ikke profiltegninger.
     Det var dessuten planer om å bygge sidespor til Grimsdalsgruva, i forbindelse med planene om drift der. Det fins noe tegningsmateriale, både trasè- og profiltegninger også av denne bana.
     I tillegg til trasè- og profiltegninger fins det også en del tegninger av jernbanebruer.
     Tidligere er jernbaneplanene omtalt i smakebitene nr. 18 og 19.
     Her gjengis et utsnitt av «Kart over jernbanestation m.m.». Oppover tegninga er nedover lia (altså tilnærma sørover). En ser helt ned t.v. starten på jernbana fra Verket, med bl.a. stallbygninga. Det som svinger seg opp mot øvre venstre hjørnet er starten av den påtenkte jernbana til Grimsdalen. Denne løper sammen med bana fra Verket mot høgre i tegninga (vestover, oppover dalen). Det som går opp mot øvre høgre hjørnet er en vei ned til hovedveien.