Demonstrasjonstoget 12. oktober 1929

Storstreiken ved Folldalsverket brøt ut i mai 1929. Det skulle vise seg å bli ei langvarig konflikt med steile fronter, og ei konflikt med ringvirkninger i form av blokader og sympatistreiker flere steder. Først på året i 1931 vart ny avtale inngått, men gjeninntaket av de streikende arbeiderne strakk seg utover både våren, sommeren og høsten, ja til utpå neste år for enkelte. Under streiken var det et stort antall streikebrytere ansatt ved The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd.
     De streikende arbeiderne organiserte et demonstrasjonstog lørdag 12. oktober 1929. Dette er en mye omtalt hendelse, som det både er skrevet en del om, og det er sågar laga film om streiken, der demonstrasjonstoget er en dramatisk del. De streikende var nekta adgang til Verkets område. Direktør Worm Lund var bortreist denne dagen, men to av ingeniørene, Einar Landmark og Johan Christensen, prøvde å stoppe demonstrantene. Det vart noe håndgemeng, men streiketoget kom seg inn på Verkets område. Toget gikk en runde om Egne Hjem og bort til brakkebyen på Verket, og det hele gikk fredelig for seg. På Verket stoppa demonstrantene opp, alle tok av seg luene, og de sang «Internasjonalen».
     Det var politi til stede i Folldal på denne tida. Lensmannen var også varsla, da verksledelsen hadde fått nyss om at et demonstrasjonstog var planlagt, men han kom til Folldal først etter at toget var gått. Den tilstedeværende politikonstabelen, samt de to ingeniørene, som også hadde fått politimyndighet, kunne lite gjøre for å stoppe det store demonstrasjonstoget. Etter hendelsen vart det foretatt avhør av de to ingeniørene, Landmark og Christensen, og av politikonstabelen, og lensmannen skrev en rapport til politimesteren.
     Avisa Østerdølen på Tynset hadde en liten 1-spalters notis om demonstrasjonstoget påfølgende tirsdag. Ifølge avisa var det 400 mennesker med i opptoget, som gikk fredelig for seg. Men arbeideravisa Arbeidets Rett hadde en betydelig større sak på trykk samme dag. Det er jo også i denne sammenhengen interessant å observere hvor forskjellig beskrivelsene av det hele er i politirapporten og i de to avisene. Ifølge Arbeidets Rett var det mellom 5 og 600 deltagere i demonstrasjonstoget, som ifølge avisa «… blev overfalt av berusede ingeniører».
     Her kan du lese hele rapporten fra lensmannen, med forhørene av Landmark og Christensen, samt politikonstabel Guneriussen.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4