Kraftutbygginga i gang i mars 1906

Bestemmelsen om å bygge opp til ny gruvedrift i Folldal vart gjort på begynnelsen av året i 1906. Og arbeidet kom raskt i gang. Allerede i løpet av våren var hogging og framkjøring av 1000 tylfter tømmer gjort, og arbeidet med kraftanlegget var i gang i mars.
     Strøm var viktig for den nye gruvedrifta i Folldal. Derfor bygde Verket straks både kraftstasjon og tilhørende dam og rørgate, og førte kraftledninger fram til Verket og de forskjellige bygninger og installasjoner der det trengtes, og til taubana. At arbeidet med kraftstasjon og inntaksdam m.v. kom i gang tidlig, forteller nedenstående lønnskvitteringer for arbeid ved kraftstasjonen, som viser at folk har arbeidd med dette i mars 1906.