Direksjonslederen til Folldal for å ordne opp

Direksjonen i The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. satt i London. Noen av direksjonsmedlemmene var i Norge og i Folldal av og til. En sentral person i direksjonen var James Eaton Hunter, også direksjonsleder ei tid. Han var i Folldal over en lengre periode sommeren og høsten 1931 for å ordne opp etter den to år lange streiken som endelig var brakt til en ende.
     Noe av det Mr. Hunter gjorde i Folldal, var å avsette direktør Worm Lund. Dvs. det fins dokumenter som tyder på at Lund antagelig fikk et ultimatum om å slutte eller bli oppsagt. I hvert fall ser det ut til at Lund slutta i juli 1931.
     I begynnelsen av juli var Hunter på tur til Folldal, og da skrev han et brev datert 7. juli 1931 fra Astoria hotell i Oslo til Norges Banks avdeling på Hamar om at Worm Lund ikke lenger representerte selskapet, men at Hunter sjøl ville undertegne for selskapet fram til en ny norsk direktør var på plass. Det framgår også at Hunter hadde vært i bankens hovedkontor i Oslo. Og han var altså på tur til Folldal: "I am leaving for Foldals Grube tomorrow".
     Her gjengis brevet:

James Eaton Hunter var i Folldal ganske lenge. Et brev til ham fra lensmannen 12. september viser at han fortsatt var der. Og den nye norske direktøren, Gunnar Aasgaard, begynte 1. oktober, så kanskje var Hunter i Folldal fram til det. Lensmannen skrev på norsk, og så er engelsk oversettelse av det skrevet med blyant nederst, sikkert gjort av kontorsjefen, engelskmannen James Wright.
     Her gjengis brevet fra lensmannen: