Kjøresedler for hestetransport

Folldalsverket hadde et stort behov for transport av forskjellig slag. Og fra den første tida var det hesten som stod for all transporten. Første bilen vart kjøpt i 1914, men det var en personbil for direktøren. Første lastebilen, en Duplex, kom visstnok året etterpå.
     Det fins bevart i arkivet "kjøresedler" for hestetransport over en periode på knapt 2 år i 1918-19. Her har hver enkelt kjører ført opp på en seddel dagens kjøring: dato, kjøreoppdrag, timetallet på oppdraget/-ene, navnet på hesten, og eget navn. Her går det an å få et atskillig innblikk i transporten.
     Det vart brukt hester til transport av malmen ut fra gruva (-stollen), og dessuten var det mye transport av tømmer og andre varer av forskjellig slag, og av personer. Verket hadde på det meste omkring 30 hester, men etter hvert som lastebiltransporten overtok mer og mer vart hesteholdet redusert. Sjå mer om Verkets hester i tidligere smakebit.

  • Hester og kjørere ved Folldal Verk, Verket hadde i tiden 33 hester.
    2/2
    Hester og kjørere ved Folldal Verk, Verket hadde i tiden 33 hester.