Gruvearbeidere fra fjern og nær

Da det engelske selskapet The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. vart stifta og bestemte seg for å satse i Folldal i mars 1906, var det starten på ei veldig utbygging. Dette skapte sjølsagt behov for langt mer arbeidskraft enn hva som fantes i den litt avsides, rolige, lille fjellbygda. Dermed kom det flyttende folk fra fjern og nær for å få seg arbeid ved det nystarta gruveselskapet. Da det engelske selskapet The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. vart stifta og bestemte seg for å satse i Folldal i mars 1906, var det starten på ei veldig utbygging. Dette skapte sjølsagt behov for langt mer arbeidskraft enn hva som fantes i den litt avsides, rolige, lille fjellbygda. Dermed kom det flyttende folk fra fjern og nær for å få seg arbeid ved det nystarta gruveselskapet.
     Arbeidet med oppbygginga, med hus, veier og anlegg, starta for fullt våren 1906. I løpet av kort tid hadde gruveselskapet noen hundre ansatte, og befolkningstallet i Folldal økte med flere hundre. Det fins ikke noe egentlig personalarkiv fra denne tida, men en del spredte pesonalarkivalia er det. Blant anna vart det ført en protokoll over nyansatte, men denne starter først sist i oktober 1906. The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. hadde da fått tak i en protokoll som egentlig var beregna på fattigstyrene i kommunene til dette bruket.
     Her gjengis første sida fra denne protokollen. Som en ser her, så kom det folk fra nabobygder som Dovre, Tolga, Os og Røros, men også fra litt lengre unna: Grue og Hof i Solør, Trysil, Ringsaker, Orkdalen, og fra Kristiania (Oslo), Voss, Hemne og Sparbu, og helt fra Nordnorge: Brønnøy og Lyngen. Dessuten kom det allerede nå folk fra utlandet: Stockholm, Norrkøping og Ångermanland i Sverige.
     Det kan nevnes at bygder som Røros og Ålen vart viktige ”leverandør” av folk til den nye gruvevirksomheta i Folldal, for der var det mange vante gruvefolk. Det samme gjaldt Sulitjelma i Nordland. Av utlendinger, så kom det etter hvert mange svensker, men også finner, russere og polakker, samt innslag fra England i ledelsen. Kontorsjefen i The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. i mange år var engelskmannen James Wright.