Solid direktørlønn

Den mektige direktøren ved The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. hadde ei etter tida bra lønn, og forskjellen mellom hans lønn og de andres synes klart å øke gjennom åra han var ved Verket.
     Det fins i arkivet protokoller med oversikt over lønningene til det vi kan kalle administrasjonen over en lang periode fra 1914 og framover. Dette året hadde direktør Lund ei månedslønn på 1060 kroner. Hans kontorsjef, britiske James Wright, lå høyest av alle de andre (tittel accountant) med 450 kroner. Ingeniørene lå noe under: Fredrik H. Jenssen hadde 355 kroner måneden, og Einar Landmark 325 kroner. Så kan vi gå til løgeste lønnede i administrasjonen, E. Lillebekk (tittel clerk), som hadde 120 kroner. Vi har ikke særlig grunnlag for å finne fram til hva gruvearbeiderne og andre ved Verket tjente denne tida, men ei vanlig gjennomsnittslønn i verkstedindustrien lå visstnok på omkring 110 kroner.
     
Går vi fram til 1931, det året Worm H. Lund vart avsatt, kommer det fram mer om direktørens lønnsnivå. Da hadde han kommet opp i ei månedslønn på 3000 kroner. Kontorsjef Wright hadde da 700 kroner. Ingeniør Einar Landmark hadde 700 kroner for måneden, mens den lågest lønnede i adminstrasjonen var Edvard Skinstad (tittel clerk) med 300 kroner. På dette tidspunktet kan gjennomsnittslønna i verkstedindustrien settes til omkring 210-240 kroner.
     På denne tida kan vi finne at formannen på plukkhuset hadde 1 krone per time, noe som med 8-timers arbeidsdag og 26 arbeidsdager for måneden gir ei månedslønn så vidt over 200 kroner. Arbeidere på fordring (malmtransport i gruva) og i skeidinga hadde ei timelønn på 74 øre, mens de på knuseriet hadde mellom 74 og 90 øre. Minerere og andre i gruva hadde akkordlønn og lå nok litt over disse (gjennomsnittslønn minerer 1935: 1,08 kroner per time). Men den jevne arbeider hadde altså fra omkring 150 til noe over 200 kroner i måneden.
     Nedenfor kan du sjå oversikta over lønningene til administrasjonen i april 1914. Likeså gjengis den tilsvarende fra oktober 1931. Da var Lund og Wright gått av (retired). Og vi ser at den nye direktøren (tittel Manager), Gunnar Aasgaard, hadde ei månedslønn på 1250 kroner – betraktelig under den avsatte direktøren. Holger Fangel, som var en slags kontorsjef (eller trolig en rolle litt nærmere "direktørens høyre hånd", tittel Commerciel Manager), hadde 800 kroner.

Regner vi litt nærmere på forholdet mellom disse lønningene, ser vi at direktør Worm H. Lund hadde den absolutt beste lønnsutviklinga. Direktørens lønn økte forholdsvis mer enn både kontorsjef, ingeniører og kontorist ved Verket, og likeså i forhold til gjennomsnittsinntekta i verkstedindustrien.