Kraftmagasinplaner i Einunndalen

Kraftmagasinet Fundin i Einunndalen vart bygd rundt tiårsskiftet 1960-70. Men Folldalsverket arbeidde med planer om et magasin her allerede 50 år tidligere.
     Bare få år etter at The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. hadde bygd kraftstasjon i Einunna, vart det bygd reguleringsdammer både ved Marsjøen og Elgsjøen, samt ved Markbulia. Men Verket arbeidde også med andre og større utbyggingsplaner i Einunndalen. Det foreligger dokumentasjon på damplaner både ved Klemetbrua og ved Fundin/Døllisætrene. Og planene om kraftmagasin i Unndalen/Idalen, med demning like ned for Store Fundin og Døllisætrene vart det nok arbeidd en god del med. Og dette er ei nær identisk utbygging med den som altså kom aller sist i 1960-åra.
     I arkivet fins dette kartet fra 1924: ”Kart over opdæmning ved Fundin”.

Men planene var nok litt gamlere, for denne tegninga av dam ved Fundin er datert 1919.