Støtte til Worm Lund

Etter avslutninga av den to år lange Storstreiken i 1931, vart direktør Worm H. Lund avsatt av den britiske direksjonen ved utgangen av juli. At Lund, som en sterk bedriftsleder med ei uforsonlig holdning til fagforeninger og for eksempel kollektive oppsigelser ved streik, fikk et dårlig omdømme og tilsvarende ettermæle i Folldal, er vel bare naturlig. Men denne holdninga til han som bygde opp den nye gruveindustrien i Folldal først på 1900-tallet og leda bedrifta i 25 år, er helt klart atskillig moderert med tida.
     En sak som har vært diskutert om Lund, er om han var spesiell i sin holdning ovenfor arbeidstakerorganisasjoner, eller om han var ”en typisk bedriftsleder av sin tid”. Historikeren Knut Kjeldstadli har i en undersøkelse konkludert med at det siste er tilfellet. Men trolig dro Lund sin holdning lenger ut i handling enn de aller fleste bedriftsledere i si tid.
     En av The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. sine viktigste kunder var den store celluloseprodusenten Borregaard fabrikker i Sarpsborg. Og da ledelsen der fikk vite at Lund var avsatt, reagerte den med å uttrykke sin støtte til ham og samtidig bekymring for forholdet til Folldalsverket uten Lund i direktørstolen. Brevet fra Borregaard er underskrevet av Hjalmar Wessel, som var både generalsekretær og styreleder i Borregaardkonsernet.

Det kan med det samme nevnes at Wessel ikke støtta Folldalsverket under Storstreiken, ifølge et brev til Bergverkernes Landssammenslutning i desember 1930. Wessel hadde ei mer forsonlig holdning ovenfor arbeiderorganisasjonene enn Worm Lund, men var klart av den formening at de var i ferd med å få for mye makt.