Rapporter om arbeidere

Det var først på 1900-tallet et organisert samarbeid mellom bedrifter, i regi av arbeidsgiverorganisasjonene, for å rapportere til hverandre om arbeidere som ikke burde ansettes. Det dreier seg altså om at bedrifter sendte inn rapporter om personer de hadde dårlige erfaringer med til arbeidsgiverorganisasjonen, som så videreformidla informasjonen til de øvrige medlemsbedriftene.
     I arkivet etter The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. fins mange hundre slike rapporter fra tidsperioden fra 1907 til 1920. Til sammen er det snakk om et firesifra antall arbeidere det her er rapportert og advart mot å ta inn i tjeneste. Disse rapportene eller meddelelsene kom via noe som het Fagsammenslutningens Oplysningsbureau, seinere fra BVL’s Oplysningskontor. BVL er Bergverkenes Landssammenslutning. Også via Norsk Arbeidsgiverforening vart det sendt ut slike meddelser. Arkivet inneholder dessuten også kopier av meddelelser sendt fra selskapet i Folldal.
     Rapportene inneholder i tillegg til navn og helst fødselsdato informasjon om hvor de har arbeidet. Noen har kanskje slutta sjøl, men oftest er de oppsagt, eller i mange tilfeller har de rett og slett rømt. I sistnevnte tilfeller står det kort og godt ”Rømt”, eller at de har rømt fra gjeld til arbeidsgiveren, en handelsmann eller ei ”spiseforretning”. Andre ting det rapporteres om kan være skoft, kjeftbruk, vrangvilje, fyll, tjuveri eller bare ”Dårlig opførsel”. Likeså er mange oppsagt på grunn av ”Dovenskap”, eller som FCS rapporterte om en arbeider: ”Mere end alm. Lat”. Andre karakteristikker som forekommer er ”Vold mot overordnede” og ”Daarlig arbeider”, eller det dreier som om ”Uvorenhet i arbeidet”. Og en rapport fra Folldalsverket som viser direktør Worm Lunds holdning til arbeiderorganisasjoner og streikende arbeidere, er om en arbeider som var oppsagt og rapportert fordi han ”Deltog i streiken 1907”.
     Her vises tre eksempler på slike meddelelser/rapporter.