Kontorbygninga som ikke vart bygd

Det fins at atskillig antall tegninger av hus i arkivet etter Folldal Verk, helt fra oppbygginga starta i 1906 og utover. Noen hus vart imidlertid ikke bygd, slik som dette. Det dreier seg om ei kontorbygning som skulle stå på andre sia av veien ved laboratoriet (seinere realskolen, nå husflidsstue), altså i yttersvingen noenlunde der det i dag står ei østerdalsstue som tjener som hytte. Plasseringa av bygninga er angitt på en del kart (sjå smakebitene nr. 23 og 24).
     Det fins både fasadetegninger og planløsninger på dette bygget, som hadde blitt et staselig hus. Tegningene er gjort av en Joh. Christensen, og er datert i 1907. Dette var vel en av ingeniørene, men han synes ikke å være i Folldal lenger ved folketellinga i 1910.
     Første bildet viser fasaden utover, og huset ville tronet flott mot trafikken som kom opp Verketsbakkene. Andre bildet viser planløsninga for første og andre etasje.

  • Fasaden mot sør
    1/2
    Fasaden mot sør
  • Plan 1. og 2. etasje
    2/2
    Plan 1. og 2. etasje