3: Utkastelse av arbeidere fra leilighetene på Verket

Etter at de organiserte gruvearbeiderne i Folldalens Grubearbeiderforening meldte plassoppsigelse fra 21. mai 1929, gikk bedrifta The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. til utkastelse av de streikende arbeiderne fra bedriftas leiligheter i brakkene på Verket. En del av arbeiderne bodde fra før på egne småbruk, noen få i eget hus, men et stort antall leide leilighet i arbeidsgiverens boligbrakker på Folldal Verk. Disse måtte nå ut på bygda for å skaffe seg tak over hodet. Da var det å få leid seg ei sommerstue eller et eldhus eller kanskje et rom eller to i stuebugninga på en gard. Og bygdefolket stilte solidarisk opp og hjelp de husløse arbeiderne. De fleste av arbeiderne hadde også familie.
     Men en del av arbeiderne hadde ikke flytta ut til fristen som Verkets direktør Worm H. Lund satte, og dermed begjærte han tvangsutkastelse ved lensmannen. Her følger brevet om dette, fra bedriftas sakfører, overretssakfører Ivar Moen på Tynset, til lensmann Thoresen i Alvdal. Det var altså 25 famileforsørgere og 10 ungkarer som fortsatt bodde i Verkets hus. Her gjengis også et eksemplar av enkeltdokumentene for hver av arbeiderne, med påføring av lensmannens forkynnelse av begjæringen om utflyttelse fra leiligheten.