Kartutsnitt: Verket (3)

Blant kartmaterialet etter The Foldal Copper & Sulpher Co. Ltd. (1906-38) og Folldal Verk AS (1938-93) fins mange dagkart. Dette vil kanskje være blant det mest interessante materialet i arkivet for de fleste. Her skal vi gjengi utsnitt fra noen av disse kartene, med veier og hus inntegna (husa dessuten angitt med husnummeret som Verket brukte på alle husene).

Her er et utsnitt av et kart fra Verket. Kartet er udatert, men fra relativt tidlig på 1900-tallet.
     Nedover midt på kartutsnittet renner Gorrbekken (blå farge). For orienteringa sin del er veien opp Verketsbakkene tatt med, og mange av husene på Verket (sjå smakebitene nr. 23 og 24).
     Vi ser også starten av den påtenkte jernbana fra Folldal Verk og oppover Folldalen (ut av utsnittet ved nedre venstre hjørne). Les mer om denne i smakebit nr. 19.
     Så ser vi mot kartutsnittets venstre kant inntegna et stort antall boligtomter. En del av disse vart etter hvert bebygd, men ikke de nederste rekkene. I tillegg er det bygd noen hus ovafor den øverste rekka på dette kartet.
     Muntlig tradisjon sier at direktør Worm Lund ønska å legge til rette for ei bygging av små boliger som også arbeiderne ved Verket kunne få kjøpe. Men det vart kun ingeniører og funksjonærer som vart boende i dette området, som vart hetende Egne Hjem. Arbeiderne bodde enten i små leiligheter i boligbrakkene på Verket eller på småbruk og garder i nærheten. For øvrig fins også et tidlig kart med mange boligtomter inntegna på østsida av Gorrbekken litt lenger ned, i området som kalles Sjokoladebyen (sjå smakebit nr. 24). Men denne boligutbygginga vart ikke realisert.

  • I den øverste rekka i boligfeltet på kartutsnittet vart det bygd tre likedanne bolighus etter hverandre. Musea i Nord-Østerdalen, nr. 43409
    2/2
    I den øverste rekka i boligfeltet på kartutsnittet vart det bygd tre likedanne bolighus etter hverandre. Musea i Nord-Østerdalen, nr. 43409