Kartutsnitt: Grimsdalsgruva

Blant kartmaterialet etter The Foldal Copper & Sulpher Co. Ltd. (1906-38) og Folldal Verk (1938-93) fins mange dagkart. Dette vil kanskje være blant det mest interessante materialet i arkivet for de fleste. Her skal vi gjengi utsnitt fra noen av disse kartene, med veier og hus inntegna (husa dessuten angitt med husnummeret som Verket brukte på alle husene).

Her er et utsnitt av et kart fra Grimsdalsgruva. Kartet er udatert. Oppover i kartutsnittet er tilnærma østlig retning.
     Det var gruvedrift i området allerede på 1700-tallet. Dette foregikk på sørsida av Grimsdalshøa (utafor utsnittet til høgre). Da Folldalsverket begynte prøvedrift i området først på 1900-tallet var det først og fremst på nordsida av høa de drev. De starta her trolig i 1917. I løpet av 2-3 år vart det tatt ut bare et svært lite kvantum med malm. Sia drev Folldal Verk nye undersøkelser i 1955-57 og kartla da en malmreserve på minst 800.000 tonn. I mange år representerte malmreserven i Grimsdalen nærmest drømmen om framtida for gruvedrifta i Folldal, men det vart aldri noen produksjonsdrift der.
     Vi ser veien inn til området kommer inn fra venstre kanten i utsnittet. Denne passerer en synk, som er der det står att et lite sjakttårn i dag. Husene med nr. 5, 7 og 8 er brakker, nr. 6 er en stall og nr. 4 er et materialhus. Om det sistnevnte står det på ei liste over bygningene tilføyd "nedrevet", og det er tegna med stipla linjer på kartet. Det samme er de tre bygningene nr. 9, 10 og 11, som er henholdsvis transformatorhus, heishus og kompressorhus, og som det bak alle tre står tilføyd "ikke bygget". Hus nr. 1, 2 og 3 er brakker, som alle står på sørsida av Grimsdalshøa.
     I dag står det ei fin hytte her, som vart bygd av Ungdomslaget Fjell oppi Dalen, og som nå eies av Folldal Småbedrifters Bedriftsidrettslag og leies ut til interesserte.