Kartutsnitt: Søndre

Blant kartmaterialet etter The Foldal Copper & Sulpher Co. Ltd. (1906-38) og Folldal Verk AS (1938-93) fins mange dagkart. Dette vil kanskje være blant det mest interessante materialet i arkivet for de fleste. Her skal vi gjengi utsnitt fra noen av disse kartene, med veier og hus inntegna (husa dessuten angitt med husnummeret som Verket brukte på alle husene).

Her er et kartutsnitt fra Søndre gruve. Dette er det egentlige navnet, skjønt det gjerne vart brukt Søndre Geitryggen eller oftest bare Søndre. Kartet er trolig fra omkring 1920, men med noen seinere påtegninger. Også sjakter og stoller i gruva er inntegna på kartet, med stipla linjer. En skal også gjøre oppmerksom på at nordretninga er nedover i dette kartet!
     Det gamle gruveområdet, med Juliane Marie og Godthåp som er gruver fra 1700-tallet, ligger litt til venstre i kartutsnittet, ved den såkalte Storsvingen i Geitryggveien. Det nyere anleggsområdet ligger ned mot nedre, høgre hjørnet. Her ser en også inntegna den gamle malmveien (inn i utsnittet ovafor hjørnet og ut midt på nederste kanten).
      Sentralt i området står kompressor- og heishuset (hus nr. 2), som på kartet har fått ei svak rødfarge. Både ovafor og nedafor dette er det sjakttårn. Mot vest (til høgre) står badet (hus nr. 10) og på andre sia ei smie (hus nr. 9). Huset nederst i gruveområdet (oppover i kartutsnittet) er ikke nummerert. Det samme gjelder også et lite hus som må være heishus til den nederste sjakta. Så er inntegna taubanestasjonen (hus nr. 8) på taubane nr. 11 som vart bygd i 1942 og gikk opp til Nordre gruve (ut av kartets nedre kant).
     Dessuten ser vi den gamle taubanestasjonen på Søndre (hus nr. 3), ganske nær boligbrakkene. Herfra gikk det taubane (ut av kartets øvre kant) til Grimsmoen taubanestasjon på hovedtaubana Folldal – Alvdal. Denne vart kalt taubane 5. Den vart bygd omkring 1918/20, men knapt nok brukt.
     Til slutt må nevnes boligbrakkene, midt på øverst i kartutsnittet. Husene på øversida av veien (nedover på kartutsnittet) er borte, og på yttersida står i dag tre hus på noenlunde samme tomtene. Alle bygningene knytta til drifta på Søndre er borte.

  • Den nedre, gamle taubanestasjonen på Søndre (taubane 5 til Grimsmoen). I forgrunnen står Verkets første bil, Metz 1914. Foto: A. R. Brostrup. Musea i Nord-Østerdalen, nr. 31170. Sjå også Folldalsbilder I, side 53.
    2/2
    Den nedre, gamle taubanestasjonen på Søndre (taubane 5 til Grimsmoen). I forgrunnen står Verkets første bil, Metz 1914. Foto: A. R. Brostrup. Musea i Nord-Østerdalen, nr. 31170. Sjå også Folldalsbilder I, side 53.