Kartutsnitt: Verket (1)

Blant kartmaterialet etter The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. (1906-38) og Folldal Verk AS (1938-93) fins mange dagkart. Dette vil kanskje være blant det mest interessante materialet i arkivet for de fleste. Her skal vi gjengi utsnitt fra noen av disse kartene, med veier og hus inntegna (husa dessuten angitt med husnummeret som Verket brukte på alle husene).

Her kommer utsnitt fra et tidlig kart fra Verketsområdet i Folldal, altså fra et av de aller første åra etter 1906. I nedre venstre hjørnet ser en litt av Gorrbekken. Nederste bygninga er bakeriet (hus nr. 33), i dag bolig, til venstre er stallen (hus nr. 14), til høgre materiallager/-kontor (hus nr. 46). Ovafor dette ser en Verkets butikk og lager (hus nr. 11), ei bygning som brant i 1919. I dag står bergmannsmonumentet på noe av denne tomta. Til høgre for denne er mekanisk verksted (hus nr. 8) og bortafor dette att er taubanestasjonen (hus nr. 41). Fra denne markerer ei svak gul linje ut over høgre bildekant starten av taubana (Taubane 1) til Alvdal.
     Så ser vi veien som snor seg oppover Verketsbakkene. Første svingen er ved laboratoriet (hus nr. 26), der realskolen seinere holdt til (i dag husflidsstue). Vi ser at veien til Egne Hjem ikke er bygd enda. Ovafor denne første svingen ser vi kontorsjefboligen (hus nr. 10) og til høgre for denne doktorboligen (hus nr. 9). Begge er private boliger i dag. Da ser vi også at veien, som i dag går rundt doktorboligen, tidligere gikk lenger bortover før den svingte om lag der elektrisk verksted seinere kom. Så går veien oppover mot direktørboligen eller direksjonen (hus nr. 31).
     Når vi følger veien videre ser vi alle de store brakkene i to rekker (hus nr. 20-22 nederst og nr. 17-19 og 38-39 øverst), samt to funksjonærboliger (hus nr. 6 og 7). Vi ser også at veien bortover mellom brakkerekkene, ”Søppelkassegata”, ikke er kommet til enda. Til høgre har vi ingeniørkontoret (hus nr. 16), Stoll 1 er inntegna, og bortafor denne stigerbadet (hus nr.5). Rett ut for Stoll 1 ser vi det store skeidehuset (hus nr. 34) og ved sida av dette er det inntegna et heishus som vel ikke vart bygd. Lenger oppover ser vi flere arbeiderbrakker (hus nr. 27-29) og noen mindre arbeiderboliger.

  • 1/2
  • Folldal verk - utsikt
    2/2
    Oversiktsbilde av Verketsområdet fra 1910. Musea i Nord-Østerdalen, nr. 30938b, utsnitt. Sjå også Folldalsbilder I, side 14.