22: Gruvekart

Av det omfattende kart- og tegningsmaterialet etter The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. og Folldal Verk AS utgjør kartene en mindre del. Blant disse er det både dagkart og gruvekart. Blant de sistnevnte er det både vertikal- og horisontalkart. Det fins kart helt tilbake fra oppstarten i 1906 og videre framover, og det er kart fra alle gruvene, sjøl om hovedgruva er sterkest representert.
     Som et lite eksempel gjengis her et kart fra hovdgruva fra 1919, med både vertikal og horisontal projisering.