20: Dampsaga ved Folla

De engelske interessentene bestemte seg i begynnelsen av 1906 for å satse på utbygging for ny gruvedrift i Folldal, og stifta da selskapet The Foldal Copper & Sulpher Co. Ltd. Dermed starta ei voldsom aktivitet med bygging av mange hus og anlegg, veier, kraftstasjon, osv.
     Noe av det første som vart bygd var et stort sagbruk, for å kunne sage materialer til den omfattende husbygginga, og det vart hogd og kjørt fram 1000 tylfter tømmer i løpet av våren. Denne saga vart bygd helt nede ved Folla, ganske nær Gorrbekkens utløp. Den var dampdrevet. Her var det nok stor aktivitet under de aller første hektiske åra med oppbygging. Seinere vart det satt opp sagbruk oppe på Verket.
     Bildet her er et utsnitt av et kart, muligens fra 1906. Sagbruket er den store bygninga nederst i bildet (Saw Mill). Øverst til venstre i bildet ser en starten av den såkalte sandbana (Filling Ropeway Station). Denne vart bygd for å frakte opp sand som vart tømt i de øvre delene av gruva for å stabilisere denne.