Jernbane fra Folldal Verk

Det var altså planer om jernbane fra Folldal Verk og oppover Folldalen til Dovrebana. Det fins et kart der starten på denne jernbana på Folldal Verk er tegna inn. Her gjengis et lite utsnitt fra dette. Dessverre er kartet udatert.
     Utsnittet viser der jernbana starta på Verket, fra lagerhuset (hus nr. 49) rett bak/innafor mekanisk verksted (hus nr. 8). Husene videre bortover fra dette, på nersida av jernbanetraseen er Verkets butikk og materiallager (hus nr. 11, brant i 1919), badet (hus nr. 55) og stallen (hus nr. 14) med kjørbrua på øversida. Bortafor stallen passerte jernbana over Gorrbekken og gikk så oppover Folldalen.