Jernbaneplaner oppover Folldalen

Det vart i Folldalsverket arbeidd med planer for jernbane oppover Folldalen, og med tilknytning til Dovrebana. Dette var i hvert fall fra tida under første verdenskrigen, etter at Dovrebana var vedtatt bygd. Den vart åpna i 1921.
     Det var på et stadium vurdert to alternativer, enten med tilknytning til Dovrebana sør for Hjerkinn eller nær Kongsvoll. Det nordre alternativet skulle gå gjennom Kvitdalen, og vart derfor kalt Kvitdalsbana. Det søndre alternativet gikk inn på Dovrebana rett vest for Gautåsætran (nåværende Hageseter). Planene inkluderte også jernbane fra Grimsdalsgruva.
     
For begge alternativene fins det detaljerte planer med et omfattende materiale av profiltegninger for bygginga av strekningene. Kvitdalsbana var også visstnok stukket i terrenget.
     
Her gjengis ei enkel kartskisse av banestrekninga oppover Folldalen. Dette ser ut til å være ei tidlig skisse for ei mulig jernbanebygging. Starten synes å være litt langt opp på Verket, men likevel med kryssing av dalen bare noen få kilometer ovafor sentrum. Dette dreier seg altså om alternativet som skulle knyttes til Dovrebana sør for Hjerkinn, og det er også tegna på ei mulig bane til Grimsdalsgruva (kanskje ei antyda taubanelinje i og med den helt beine traseen).