Fordring i sjakt

Fordring betyr transport av malm (og gråfjell) fra brytingsstedet i gruva og ut/opp i dagen. Ved gjenopptakinga av gruvedrifta i Folldal hadde en elektrisk strøm til å drive heiser, og det vart anlagt skråsjakter, både med start i dagen, og med start på forskjellige stollnivåer i gruva.
     Folldalsverket produserte sjøl på sitt mekaniske verksted det meste som trengtes av utstyr. Her er ei tegning av en sjakthund, altså ei heiskasse eller heiskibb for sjaktfordringa. Tegninga er fra 1911 og er signert C. Nielsen. Det var litt forskjellige utgaver av disse heiskibbene, som både vart brukt til transport av malm (og gråfjell), arbeidsfolk og diverse utstyr. Nedenfor er også tatt med et par bilder som viser heiskibbene i bruk.