Det engelske selskapet konkurs

For det engelske selskapet The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. gikk gruvedrifta i Folldal under skiftende kår gjennom åra, og de økonomiske problemene forsterka seg, særlig utover 1930-åra. Faktisk gikk selskapet med underskudd samtlige år fra 1927 og fram til konkursen i 1938.
     Den økonomiske stillinga vart stadig vanskeligere, og forsommeren 1938 måtte kampen for å redde bedrifta oppgis. Her gjengis oppslaget fra 8. juni 1938 som fortalte arbeiderne det som nok ikke var helt uventa på dette tidspunktet: The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. måtte innstille drifta.