Bryggerhusene på Verket – et framskritt i 1938

Det var tungvinte forhold for kvinnene på Verket med tanke på vasking av klær. Dette måtte foregå ute, om vinteren inne i de små leilighetene. Det var oppsatt noen få vasshus i ”brakkebyen”, der vatnet kunne hentes. Og vatnet måte bæres både inn og ut. Om klærne vart vaska inne, så foregikk skyllinga naturlig nok ved vasshuset.
     Men arbeiderkvinnelaget kjempa for å få bedra disse forholdene, og i 1938 kom bryggerhusa, som vart innreda med blant anna bryggepanne for effektiv varming av mye vatn. Det var mange om hvert bryggerhus, så det vart satt opp lister over vaskedager for de enkelte. Neste steg i utviklinga kan vi kanskje si det var da det vart bygd vaskeri i sammenheng med bygginga av nytt administrasjonsbygg midt i 1950-åra, i det såkalte Gulhuset.
     Det var visstnok tre slike bryggerhus på Verket, og oppslaget som er tatt med her, viser at det første av dem var ferdig helt i begynnelsen av 1938. Underskriver av oppslaget er direktør Gunnar Aasgård.

Ett av bryggerhusene på Verket, som for øvrig står like ovafor den bevarte arbeiderleiligheta, er tatt godt vare på og innreda noenlunde slik det opprinnelig var. I det ene rommet er det bryggepanne – i det andre takke. Foto: Musea i Nord-Østerdalen / Per Hvamstad.

  • Folldal verk - bygninger
    1/1
    Folldal verk - bygninger2