Silikose – undersøkelse av alle gruvearbeiderne

Lungesjukdommen silikose var veldig utbredt blant gruvearbeiderne. Mer om dette kan leses i en annen smakebit fra arkivet:          

Rikstrygdeverket bevilga penger til undersøkelse av alle arbeiderne ved Folldalsverket i 1936. Og det var dr. Bulie, som da arbeidde ved Rikshospitalet, som gjennomførte dette. Her gjengis et par brev fra korrespondansearkivet angående denne undersøkelsen. Seinere vart det vanlig at gruvearbeiderne var i vei på årlige silikosekontroller, som inkluderte røntgenfotografering.