Vingelsdagen i olsok

Tirsdag 27. juli

11.00 Skoletime i Gammelskola

14.30 «Sannheta om Trefoldigheta»​