Hopp til hovedinnhold

Vassaga i Mellomsbekken

  • Vassaga i Mellombekken
    Vassaga i Mellombekken

Bakgrunn:

Saga i Mellomsbekken i Folldal er ei gammel bygdesag, anlagt omkring 1900 og drevet som ei privat sag til ca 1980. Da ble saga overført fra den siste eieren, Olav Andersen til Folldal Bygdetun og driftes, forvaltes av Nordøsterdalsmuseet i nært samarbeid med lokale entusiaster.Saga drives av vatn i Mellomsbekken og det spesielle er et stort overfallshjul, dette hjulet kommer fra ei gruve i Tron i Alvdal. Saga har ordinær sagbenk, dessuten en spesialinnretning for saging av spon. Denne er spesielt interessant, så vidt vi veit er dette eneste sponsaga som fremdeles kan brukes. Spon er mye brukt til taktekking i Nord-Østerdalen og på saga i Mellomsbekken er det produsert spon til museumsformål. Når anlegget blir i skikkelig stand vil vi kunne fortsette den produksjonen og kanskje også saga til det private marked.Saga har den seinere tid gjennomgått en omfattende restaurering utført av lokale entusiaster og Nordøsterdalsmuseet. Det er bygd ny inntaksdam, overfallshjulet er gjennom restaurert og sagbenk m fundamenter er justert. Nå er det er tømmerenna som står for tur.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1