Hopp til hovedinnhold

Nyhus garveri

(Kilde: Alvdal kommune sine nettsider)

  • Garveri Nyhus
    Garveri Nyhus

Lligger like sør for Alvdal sentrum og er en av Alvdals første industrivirksomheter og representerer således overgangen fra heimehåndverk til spesialisert håndverksbedrift.

Garving betegner prosessen med bearbeiding av skinn og huder, en omstendelig prosess, bl.a. avhengig av rikelig tilgang på vatn. Nyhus ligger i så måte gunstig til ved Kvernbekken. På Nyhus ble det utført leiegarving. De som leverte inn skinn var for det meste bønder som slaktet sjøl og fikk garvet lær for egen husholdning. Men Nyhus garveri spesialiserte seg også på produksjon av reip.

Drifta i garveriet kom trulig i gang på slutten av 1860-åra med gardbrukeren Ole Simensen Nyhus som den første garveren. Garveriet holdt virksomheta i gang til slutten av 1950-åra og mens aktiviteten var på det største hadde garveriet fire ansatte og helårsdrift. Det ble garvet 3-400 huder årlig.

Garveriet ble ikke avviklet, døra ble bare stengt da den siste garveren var kommet godt over aldersgrensa. Derfor er garveriet fullt utstyrt med redskap, halvfabrikata og ferdige varer.

Brosjyre Nyhus garveri side 1

Brosjyre Nyhus garveri side 2

Hvordan blir en garver? Utdanning.no 

Informasjon om hud og hudkvaliteter - mestermøbler.no 

Garving - store norske leksikon 

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2