Nordøsterdalsseminaret 2018

Her kan du lese presentasjonene fra årets seminar

Folldal gruver og SFG ved Torstein Johnsrud

Arkivene ved Folldal Verk ved Arild Alander

Sosiale forhold i eldre tiders gruvesamfunn

Det norske kobberet i Europa og verden på 1700-tallet