Nordøsterdalsseminaret 2017

Musea i Nord-Østerdalen, Stiftelsen Folldal Gruver og Rørosmuseet vil nå sette fokus på sentrale historiske utviklingstrekk i regionen. Det skal de gjøre med større, årlige seminarer som de vil kalle Nordøsterdalsseminaret.

  • MIN.018315.tif

Første temaet er gruvevirksomhetenes påvirkning av vår region. Dato for det hele er 11. november.

– Vi går tidlig ut og forteller om opplegget vårt. Poenget er å engasjere flest mulige til å ta del i dette opplegget, ikke «bare» historisk interesserte mennesker. Ei svært viktig målgruppe er skoleverket, sier Bersvend Salbu, avdelingsdirektør for Anno museum, Musea i Nord-Østerdalen, Tommy Kristoffersen, driftsleder ved Stiftelsen Folldal Gruver og Jon Holm Lillegjelten fra Rørosmuseet.

Programmet for dagen den 11. november i Folldal er allerede klart. Kristoffersen og Lillegjelten skal ha sine innlegg, og de suppleres av forsker Ragnhild Hutchison, konservator Kirsten Frønæs og Arild Alander.

Kilde: Erland Vingelsgård, Tynsetingen.no